هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ورزقان
 2. جی آی اس مرز آبادان
 3. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کنگان
 4. جی آی اس مرز استان آذربایجان شرقی
 5. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مینودشت
 6. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نکا
 7. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان محمود آباد
 8. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نیریز
 9. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان محمودآباد واقع در استان مازندران
 10. جی آی اس مراغه
 11. جی آی اس مرز استان اصفهان
 12. جی آی اس مرز آران و بیدگل
 13. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان میانه
 14. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ماه نشان
 15. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گلپایگان
 16. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گرمی واقع در استان اردبیل
 17. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مانه و سملقان واقع در استان خراسان شمالی
 18. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مینودشت واقع در استان گلستان
 19. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کرمان
 20. جی آی اس مرز اسفراین
 21. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مرودشت
 22. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مشگین شهر واقع در استان اردبیل
 23. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان محمودآباد واقع در استان مازندران
 24. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مراغه
 25. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نطنز واقع در استان اصفهان
 26. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان هریس واقع در استان آذربایجان شرقی
 27. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان هرسین واقع در استان کرمانشاه
 28. جی آی اس مرز استان گیلان
 29. جی آی اس مرز استان مازندران
 30. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نیریز
 31. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لاهیجان واقع در استان گیلان
 32. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نجف آباد
 33. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کنگاور
 34. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کوهرنگ
 35. جی آی اس مرز استان سیستان و بلوچستان
 36. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مبارکه
 37. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گیلانغرب
 38. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مبارکه
 39. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نائین
 40. جی آی اس مرز استان اصفهان
 41. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گچساران
 42. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مینودشت واقع در استان گلستان
 43. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نقده
 44. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مهریز
 45. جی آی اس مرز اردبیل
 46. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مبارکه واقع در استان اصفهان
 47. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کردکوی واقع در استان گلستان
 48. جی آی اس محدوده مهران
 49. جی آی اس مرز ایرانشهر
 50. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کنگاور
 51. جی آی اس مرز استان خوزستان
 52. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لارستان
 53. جی آی اس مرز استان کرمانشاه
 54. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مرند واقع در استان آذربایجان شرقی
 55. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ملکان
 56. جی آی اس مرز بردسکن
 57. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گیلانغرب
 58. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لنگرود
 59. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لردگان
 60. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مسجد سلیمان
 61. جی آی اس مرز استان اردبیل
 62. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لنجان
 63. جی آی اس مرز استان فارس
 64. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ماکو
 65. جی آی اس مرز استان هرمزگان
 66. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مرودشت
 67. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گناباد
 68. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نیکشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان
 69. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کاشمر واقع در استان خراسان رضوی
 70. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مبارکه واقع در استان اصفهان
 71. جی آی اس مرز استان مازندران
 72. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان میانه
 73. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کنگاور
 74. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کمیجان واقع در استان مرکزی
 75. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لنجان
 76. جی آی اس مرز آبدانان
 77. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کرد کوی
 78. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گلپایگان واقع در استان اصفهان
 79. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نظرآباد
 80. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لامرد
 81. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نهبندان واقع در استان خراسان جنوبی
 82. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کهنوج
 83. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان محمودآباد واقع در استان مازندران
 84. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مینو دشت
 85. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گناباد
 86. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کرج
 87. جی آی اس مرز استان هرمزگان
 88. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نطنز
 89. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گرگان
 90. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نیریز
 91. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کوثر واقع در استان اردبیل
 92. جی آی اس مرز امیدیه
 93. جی آی اس مرز استان همدان
 94. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مریوان
 95. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نیر
 96. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نمین
 97. جی آی اس مرز استان خراسان رضوی
 98. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نیریز
 99. جی آی اس مرز آبادان
 100. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گرمسار